Available courses

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565

         เวลา 09.00 - 16.30 น. 

*** สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 62  หลักสูตร 5 ปี รหัส 61 และนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา แต่ยังไม่ได้เข้าทดสอบ หรือทดสอบไม่ผ่าน

>> คลิกตรวจสอบรายชื่อ
Course categories

TODAY (1)