ข่าวและประกาศของเว็บ

เปิดให้บริการ ระบบ e-Testing

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ SRRU e-Testing : ระบบจัดสอบอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คือ User/Password สำหรับเข้าระบบอินเทอร์เน็ตชุดเดียวกัน   

 • บุคลากร 
  User (รหัสผู้ใช้)  คือ ชื่อภาษาอังกฤษ.นามสกุลตัวแรก เช่น somkiet.p
  Password (รหัสผ่าน) คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก)

 • นักศึกษา
  User (รหัสผู้ใช้)  คือ รหัสนักศึกษา (11 หลัก)
  Password (รหัสผ่าน) คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก)
 • สำหรับผู้สมัครสอบ
  User (รหัสผู้ใช้)  คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก)
  Password (รหัสผ่าน) คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก)