• ระบบจัดสอบออนไลน์

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

  • Online learning
  • Learn in a small groups
  • Beginner to advanced

  รองรับการทำงานทุกแพลตฟอร์ม

  ...
  • ใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์
  • รองรับทั้ง OS windows, macOS, Android, iOS
  • รองรับการอัพเกรด OS ใหม่ๆ

  ฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุม

  ...
  • Login ด้วย User ID มหาวิทยาลัย (ID ที่เข้าใช้อินเทอเน็ต) หรือ LDap and ThaiID
  • สร้างรายวิชาสอบได้ไม่จำกัดจำนวน
  • รองรับการทำข้อสอบมากกว่า 13 รูปแบบ

  วิเคราะห์ข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

  ...
  • ออกข้อสอบด้วยฟังก์ชันการวิเคราะห์ข้อสอบ
  • ประเมินแนวโน้มความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ
  • รองรับจำนวนผู้สอบพร้อมกันถึง 4,500+

  ออนไลน์ที่ไหนก็ได้

  ...
  • แก้ไข จัดการข้อสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา
  • นักศึกษา สามารถทำข้อสอบจากไหนก็ได้
  • ลดการออกข้อสอบซ้ำ ๆ ด้วยการสร้างคลังข้อสอบ
  รายวิชาทั้งหมด