วิธียืนยันตัวตนต่อคณะกรรมการคุมสอบและการเข้าสอบ (สำหรับนักศึกษา)