สอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัล ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

สอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัล ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

         เวลา 13.00 - 15.00 น. 

*** สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 62  หลักสูตร 5 ปี รหัส 61 และนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา แต่ยังไม่ได้เข้าทดสอบ หรือทดสอบไม่ผ่าน

>> คลิกตรวจสอบรายชื่อ

>> วิธียืนยันตัวตนคณะกรรมการคุมสอบ (สำหรับกรรมการ)

>> วิธียืนยันตัวตนต่อคณะกรรมการคุมสอบและการเข้าสอบ (สำหรับนักศึกษา)


สอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัล ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3

สอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัล ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

         เวลา 13.00 - 15.00 น. 

*** สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 62  หลักสูตร 5 ปี รหัส 61 และนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา แต่ยังไม่ได้เข้าทดสอบ หรือทดสอบไม่ผ่าน

>> คลิกตรวจสอบรายชื่อ

>> วิธียืนยันตัวตนคณะกรรมการคุมสอบ (สำหรับกรรมการ)

>> วิธียืนยันตัวตนต่อคณะกรรมการคุมสอบและการเข้าสอบ (สำหรับนักศึกษา)