สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565

         เวลา 09.00 - 11.30 น.

*** สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 62  หลักสูตร 5 ปี รหัส 61 และนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา แต่ยังไม่ได้เข้าทดสอบ หรือทดสอบไม่ผ่าน

>> คลิกตรวจสอบรายชื่อ

>> วิธียืนยันตัวตนคณะกรรมการคุมสอบ (สำหรับกรรมการ)

>> วิธียืนยันตัวตนต่อคณะกรรมการคุมสอบและการเข้าสอบ (สำหรับนักศึกษา)

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

         เวลา 13.00 - 16.30 น. 

*** สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 62  หลักสูตร 5 ปี รหัส 61 และนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา แต่ยังไม่ได้เข้าทดสอบ หรือทดสอบไม่ผ่าน

>> คลิกตรวจสอบรายชื่อ

>> วิธียืนยันตัวตนคณะกรรมการคุมสอบ (สำหรับกรรมการ)

>> วิธียืนยันตัวตนต่อคณะกรรมการคุมสอบและการเข้าสอบ (สำหรับนักศึกษา)